VetAsyst Rumen pH İzleme Sistemi

Üretici: moonsyst

Ürün Kodu: 734235

VetAsyst, süt ve sürülerdeki  rumen koşullarına pH ve sıcaklık  değerleri üzerinden sürekli gerçek  zamanlı bilgi verir.
Sistem bolus, alıcı ve röleden  oluşur.
VetAsyst, verilere dayalı kararları  destekler ve yönetim değişiklikleri  hakkında anında geri bildirim  sağlar.